2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Search
Close this search box.

Γραπτές Διαδικασίες

2127 Ανταγωνιστικότητα

Η ενότητα αυτή θα ενημερωθεί σύντομα

Γραπτές Διαδικασίες

30 Απριλίου 2024
Έγκριση  μέσω της 7ης Γραπτής Διαδικασίας των θεμάτων: Επενδυτική Προτεραιότητα 1 «Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας». Στόχος Πολιτικής 1: «Μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και πιο έξυπνη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και της περιφερειακής συνδεσιμότητας ΤΠΕ». 
18 Δεκεμβρίου 2023
Έγκριση  μέσω της 6ης Γραπτής Διαδικασίας του θέματος: Επενδυτική Προτεραιότητα 2 «Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας». Στόχος Πολιτικής 1 : «Μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και πιο έξυπνη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και της περιφερειακής συνδεσιμότητας ΤΠΕ»
1 Αυγούστου 2023
Έγκριση μέσω της 5ης Γραπτής Διαδικασίας του Σχεδίου Αξιολόγησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Κοινών Διατάξεων (ΚΚΔ) ΕΕ 2021/1060 (Άρθρο 44) και καταρτίστηκε σύμφωνα με την Εγκύκλιο της ΕΥΣΣΑΕ/ ΕΥΣΕΚΤ με ΑΠ 41662/ 05-05-2023.
3 Μαΐου 2023
Έγκριση μέσω της 4ης Γραπτής Διαδικασίας κατωτέρω θεμάτων 1. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια και αξιολόγησης και επιλογής Πράξεων με «Σφραγίδα Αριστείας» από ενωσιακό μέσο και 2. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης με κωδ. 2-1.2-04 και τίτλο « Ανάπτυξη Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας - ΕΚΨΚ (European Digital Innovation Hubs - EDIHS) και του Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της Ψηφιακής Καινοτομίας».
30 Μαρτίου 2023
Έγκριση μέσω της 2ης Γραπτής Διαδικασίας των θεμάτων: Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση έρευνας και καινοτομίας. Προτεραιότητα 2: Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας.
2 Φεβρουαρίου 2023
Έγκριση μέσω της 2ης Γραπτής Διαδικασίας των θεμάτων: Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση έρευνας και καινοτομίας. Προτεραιότητα 2: Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας.
2 Φεβρουαρίου 2023
Έγκριση  μέσω της 1ης Γραπτής Διαδικασίας των θεμάτων: Προτεραιότητα 2: Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας. Ειδικός Στόχος 1.ii: Εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις.
2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Μετάβαση στο περιεχόμενο