εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997
Search
Close this search box.

Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί

4 Ιουνίου 2024
Διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «On-going Αξιολόγηση της συνεισφοράς του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 στην Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης».
30 Απριλίου 2024
Διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκπόνηση του έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης από εξειδικευμένο Τεχνικό Σύμβουλο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων έξυπνης εξειδίκευσης, βιομηχανικής μετάβασης και επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»
6 Νοεμβρίου 2023
Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Αξιολόγηση επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» ανά ειδικό στόχο, συνολική αποτίμηση και Έκθεση Σύνθεσης Αποτελεσμάτων Αξιολογήσεων».
Show Buttons
Hide Buttons
Μετάβαση στο περιεχόμενο