εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997

Κατάλογος Πράξεων

Κατάλογος Πράξεων

Για την εξασφάλιση της διαφάνειας στη διαχείριση των πόρων των Ταμείων αναρτάται ο Κατάλογος Πράξεων των ενταγμένων έργων του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027.

Ο Κατάλογος Πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, περιλαμβάνει τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Ειδικός στόχος
 • Κωδικός έργου MIS
 • Ονομασία Πράξης
 • Σκοπός Πράξης και αναμενόμενα ή πραγματικά επιτεύγματα
 • Hμερομηνία έναρξης πράξης
 • Αναμενόμενη ή πραγματική ημερομηνία ολοκλήρωσης Πράξης
 • Χώρα
 • Τύπος παρέμβασης
 • Συνολικό κόστος Πράξης
 • Ταμείο
 • Ποσοστό ενωσιακής συγχρηματοδότησης (%)
 • Επωνυμία δικαιούχου
 • Τοποθεσία δικαιούχου
 • Επωνυμία αναδόχου
 • Περιφέρεια

Η επικαιροποίηση του Καταλόγου Πράξεων γίνεται κάθε 4 μήνες.

Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 2024

Κατάλογος Πράξεων σε μορφή excel 

Show Buttons
Hide Buttons