εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997
Search
Close this search box.

Όροι Χρήσης Ιστοχώρου

Όροι Χρήσης Ιστοχώρου

Όροι χρήσης και Προσωπικά Δεδομένα

Η ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών συγκεντρώνει συνολικά τις πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα». Στόχος της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» είναι να παρέχει ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία και σε περίπτωση που επισημανθούν σφάλματα, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τη διόρθωσή τους.

Ο χρήστης της ιστοσελίδας καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους κάτωθι όρους Χρήσης, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν,  και να  προβεί σε χρήση/επίσκεψη των σελίδων ή και των υπηρεσιών μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή επομένως ο χρήστης/επισκέπτης καλείται να ελέγχει  ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους Χρήσης  και ιδίως πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια βάσει των πληροφοριών, υπηρεσιών ή διαδικασιών που περιλαμβάνονται σε αυτή.

Η ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» μπορεί να διατηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα  τα οποία παρέχουν οι επισκέπτες της ιστοσελίδας www.antagonistikotita.gr  μέσω email, newsletter, της φόρμας επικοινωνίας ή άλλων μέσων  με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση , εκτέλεση της σχέσης της με τους πολίτες ή για λόγους στατιστικούς.

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται  για τους σκοπούς της επεξεργασίας τους .

Σε κάθε περίπτωση και οποτεδήποτε ο επισκέπτης/χρήστης  της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων βάσει της ισχύουσας κάθε φορά σχετικής νομοθεσίας.


Παραίτηση από ευθύνη

Η ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει:

  • Πληροφορίες γενικού μόνο χαρακτήρα σχετικά με το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρέχει η από κοινού συνεισφορά της ΕΕ και του Ελληνικού Κράτους μέσω του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα». Οι πληροφορίες αυτές δεν αναφέρονται σε ή σχετίζονται με υποθέσεις ή περιπτώσεις υπαγωγής φυσικών ή νομικών προσώπων, δεν προορίζονται για την κάλυψη συγκεκριμένων περιπτώσεων φυσικών ή νομικών προσώπων, έχουν μόνο ενημερωτικό και πληροφοριακό χαρακτήρα απευθυνόμενες στους υποψήφιους τελικούς δικαιούχους, τους ωφελούμενους και το κοινό στόχο. Η υπηρεσία που παρέχεται μέσω της φόρμας επικοινωνίας διατίθεται για πληροφοριακούς και ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο, και δεν προορίζεται να παρέχεται συμβουλευτική για συγκεκριμένη υπόθεση. Η ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» διατηρεί ακέραιη την αρμοδιότητά της να αξιολογεί, επιλέγει, εντάσσει, παρακολουθεί, ελέγχει και πιστοποιεί τις πράξεις που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, σύμφωνα προς το ισχύον Κοινοτικό και Εθνικό κανονιστικό θεσμικό και νομικό πλαίσιο κάθε πράξης χρηματοδότησης.

Η ιστοσελίδα του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», το περιεχόμενο αυτής καθώς και η υπηρεσία που παρέχεται μέσω της φόρμας επικοινωνίας  έχουν αποκλειστικά και μόνο πληροφοριακό και ενημερωτικό χαρακτήρα, δεν υποκαθιστούν, ούτε υπερισχύουν των επίσημων εγγράφων, πράξεων και αποφάσεων της Διαχειριστικής Αρχής. Τυχόν εξειδικευμένες διευκρινίσεις αναζητούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ενώ μπορούν να αναζητούνται από ειδικευμένους ανά περίπτωση επαγγελματίες. Οι απαντήσεις που δίνονται από το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», είναι γενικού χαρακτήρα, κατόπιν των στοιχείων που θέτουν ενώπιον του οι επενδυτές. Η Διοίκηση δεν δεσμεύεται από τις απαντήσεις αναφορικά με την εκτίμηση της τήρησης της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας σε επίπεδο συγκεκριμένης επένδυσης. Ο έλεγχος αυτός γίνεται ύστερα από εξέταση του συνόλου των στοιχείων, τόσο κατά την ενδεχόμενη ένταξη όσο και κατά τον έλεγχο πιστοποίησης.

  • Πληροφορίες που είναι κατά το δυνατό επίκαιρες, πλήρεις, ακριβείς ή ενημερωμένες. Η ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» μεριμνά για το επίκαιρο και την πληρότητα των πληροφοριών δεν ευθύνεται όμως για τυχόν σφάλματα ή ανακρίβειες αυτών και δεν εγγυάται ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα παρέχονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται.
  • Πληροφορίες συνδεόμενες, μερικές φορές, με ιστοχώρους εκτός της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» και μη ελεγχόμενους από αυτή, για το περιεχόμενο των οποίων δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη.

Επίσης, στόχος της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» είναι να ελαχιστοποιήσει τις δυσκολίες που προκαλούνται από τεχνικά προβλήματα. Ωστόσο, ορισμένα στοιχεία ή πληροφορίες στον χώρο της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ενδέχεται να δημιουργήθηκαν ή να διαρθρώθηκαν σε αρχεία ή μορφότυπους που δεν στερούνται λαθών. Η ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η παροχή της υπηρεσίας αυτής δεν θα διακοπεί ή δεν θα επηρεαστεί κατ’ άλλο τρόπο από τέτοια προβλήματα. Η ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με τέτοια προβλήματα που μπορεί να προκύψουν λόγω χρήσης αυτής της ιστοσελίδας.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ΕΥΔ  για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης της ιστοσελίδας από τη χρήση ή από την αδυναμία χρήσης, από την έλλειψη διαθεσιμότητας ή από τη μη έγκαιρη επικαιροποίηση του Περιεχομένου της, καθώς και για τις συνέπειες οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης των επισκεπτών της που έγιναν ως αποτέλεσμα της χρήσης της ιστοσελίδας.

Η ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» δεν ευθύνεται επίσης για το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από άλλους διαδικτυακούς τόπους στους οποίους παραπέμπει με συνδέσμους, ή από τις διαφημίσεις που ενδεχομένως φιλοξενεί, παρέχει δε μόνο το μέσο για την προβολή ή τη διασύνδεση τους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή την ορθότητα τους.

Η ΕΥΔ δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα  της ή οποιοδήποτε άλλος δικτυακός τόπος στον οποίο παραπέμπει μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ο επισκέπτης/ χρήστης της ιστοσελίδας αναλαμβάνει τον σχετικό κίνδυνο και οποιοδήποτε τυχόν έξοδο προκύψει σε κάθε τέτοια περίπτωση.


Ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία

Οι τίτλοι, σήματα, λογότυπα, απεικονίσεις και λοιπές ενδείξεις που συνδέονται ή αφορούν ή προσδιορίζουν ή αναφέρονται στην ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», το Πρόγραμμα  «Ανταγωνιστικότητα»,  το πρόγραμμα «ΕΠΑΝΕΚ», το ΕΠΑΝ ΙΙ ή οτιδήποτε άλλο τα προσδιορίζει κατά ταυτότητα ανήκουν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»/Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η ΕΥΔ διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας  και τυχόν παράγωγα έργα που δημιουργούνται βάσει αυτού το οποίο  μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της ΕΥΔ.

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή χωρίς την έγγραφη συναίνεση της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα».

Όταν απαιτείται προηγούμενη έγκριση για την αναπαραγωγή ή χρήση δεδομένων κειμένου και πολυμέσων (ήχου, εικόνας, λογισμικού κλπ.), η έγκριση αυτή ακυρώνει την ανωτέρω γενική έγκριση και αναφέρει με σαφήνεια τυχόν περιορισμούς στη χρήση.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

 

Show Buttons
Hide Buttons
Μετάβαση στο περιεχόμενο