εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997

Οδηγίες Προβολής & Επικοινωνίας

Οδηγίες Προβολής & Επικοινωνίας

Η επικοινωνία αποτελεί βασική προτεραιότητα και για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027. Η ενιαία σηματοδότηση σε όλες τις εφαρμογές και ενέργειες προβολής και επικοινωνίας συμβάλει στην αναγνώριση των έργων και των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα, προς όφελος των πολιτών.

Δείτε εδώ τις αναλυτικές οδηγίες Προβολής και Επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2021-2027

.

Κατεβάστε το πλαίσιο λογοτύπων για τους δικαιούχους του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα

.


.

Κατεβάστε την οπτική ταυτότητα του Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

.


.

Οπτική ταυτότητα νέου ΕΣΠΑ 2021-2027

​  Cofunded_ESPA.jpg

Κατεβάστε την οπτική ταυτότητα του ΕΣΠΑ 2021-2027 (ZIP – 2Mb)

.


.

Έμβλημα και δήλωση συγχρηματοδότησης ΕΕ

Κατεβάστε το έμβλημα και τη δήλωση συγχρηματοδότησης της ΕΕ (ZIP – 1​,23Mb)

.


.

Λογότυπο νέου ΕΣΠΑ 2021-2027

PA.png

Κατεβάστε το λογότυπο του ΕΣΠΑ 2021-2027 (ZIP – 2,67Mb)

.


.

Εφαρμογή δημιουργίας αφισών, πινακίδων και πλακών

​Η εφαρμογή δημιουργίας αφισών, πινακίδων και πλακών έγινε με στόχο την εύκολη και γρήγορη δημιουργία υλικών επικοινωνίας καθώς και την ομοιομορφία των παραγομένων υλικών χωρίς την παρέκκλιση από τις κανονιστικές υποχρεώσεις.

Συνιστάται η χρήση φωτογραφίας που έχει σχέση με το έργο ή την μακέτα του έργου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα χρήσης φωτογραφίας, συνιστάται η χρήση των πρότυπων γραφιστικών που είναι προεγκατεστημένα στην εφαρμογή. Η μη χρήση φωτογραφίας ή γραφιστικών θα οδηγήσει σε γκρίζα περιοχή (δε συνιστάται).

 

Είσοδος στην Εφαρμογή δημιουργίας αφισών, πινακίδων και πλακών​

Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής δημιουργίας αφισών, πινακίδων και π​λακών​ 

 


..

Δείτε επίσης:

Show Buttons
Hide Buttons