εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997
Search
Close this search box.

Έγκριση μέσω της 8ης Γραπτής Διαδικασίας της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Επιλογής πράξεων, στο πλαίσιο της τμηματοποιημένης δράσης με κωδικό 4-4.1-01 και τίτλο «Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας 30 έως 55 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία (PHASING)» του Προγράμματος

Έγκριση μέσω της 8ης Γραπτής Διαδικασίας της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Επιλογής πράξεων, στο πλαίσιο της τμηματοποιημένης δράσης με κωδικό 4-4.1-01 και τίτλο «Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας 30 έως 55 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία (PHASING)» του Προγράμματος

Έγκριση μέσω της 8ης Γραπτής Διαδικασίας της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Επιλογής πράξεων, στο πλαίσιο της τμηματοποιημένης δράσης με κωδικό 4-4.1-01 και τίτλο «Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας 30 έως 55 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία (PHASING)» του Προγράμματος

Έγκριση  μέσω της 8ης Γραπτής Διαδικασίας του κατωτέρου θέματος:

Επενδυτική Προτεραιότητα 4 «Ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου στο πλαίσιο του αναπτυξιακού μετασχηματισμού».

 Στόχος Πολιτικής 4 : «Μία πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη».

 Ειδικός Στόχος 4.1 : «Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, συγκεκριμένα, τους νέους, ιδίως μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία, τους μακροχρόνια ανέργους και τις μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά εργασίας, και για τα οικονομικώς αδρανή άτομα, καθώς και μέσω της προώθησης της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας» (ΕΚΤ+)».

  • Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης πράξεων κρατικών ενισχύσεων, στο πλαίσιο της τμηματοποιημένης δράσης με κωδικό 4-4.1-01 και τίτλο «Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας 30 έως 55 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία (PHASING)».

 

Απόφαση 8ης Γραπτής Διαδικασίας 

Show Buttons
Hide Buttons
Μετάβαση στο περιεχόμενο