εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997

Έγκριση μέσω της 5ης Γραπτής Διαδικασίας του Σχεδίου Αξιολόγησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027

Έγκριση μέσω της 5ης Γραπτής Διαδικασίας του Σχεδίου Αξιολόγησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027

Έγκριση μέσω της 5ης Γραπτής Διαδικασίας του Σχεδίου Αξιολόγησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027

Έγκριση  μέσω της 5ης Γραπτής Διαδικασίας του Σχεδίου Αξιολόγησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Κοινών Διατάξεων (ΚΚΔ) ΕΕ 2021/1060 (Άρθρο 44) και καταρτίστηκε σύμφωνα με την Εγκύκλιο της ΕΥΣΣΑΕ/ ΕΥΣΕΚΤ με ΑΠ 41662/ 05-05-2023.

 

 Απόφαση 5ης Γραπτής Διαδικασίας 

Show Buttons
Hide Buttons