εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997
Search
Close this search box.

Έγκριση μέσω της 2ης Γραπτής Διαδικασίας Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Επιλογής πράξεων στο πλαίσιο Δράσεων των Προτεραιοτήτων 1 και 2 του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα

Έγκριση μέσω της 2ης Γραπτής Διαδικασίας Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Επιλογής πράξεων στο πλαίσιο Δράσεων των Προτεραιοτήτων 1 και 2 του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα

Έγκριση μέσω της 2ης Γραπτής Διαδικασίας Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Επιλογής πράξεων στο πλαίσιο Δράσεων των Προτεραιοτήτων 1 και 2 του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα

Έγκριση  μέσω της 2ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση έρευνας και καινοτομίας.

Στόχος πολιτικής 1: Μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και πιο έξυπνη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και της περιφερειακής συνδεσιμότητας ΤΠΕ.

Ειδικός Στόχος RSO1.1: Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων της έρευνας και της καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών.

  • 1. Μεθοδολογία και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης με κωδικό 1-1.1-01 και τίτλο  «ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2021-2027».

 

Προτεραιότητα 2: Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας.

Στόχος πολιτικής 1: Μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και πιο έξυπνη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και της περιφερειακής συνδεσιμότητας ΤΠΕ.

Ειδικός Στόχος 1 iii : Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων.

  • 2. Μεθοδολογία και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης με κωδικό 2-1.3-01 και τίτλο « Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ», με ενσωματωμένο το Παράρτημα «Τυπικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής και Κριτήρια Αξιολόγησης».
  • 3. Μεθοδολογία και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης με κωδικό 2-1.3-02 και τίτλο «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ», με ενσωματωμένο το Παράρτημα «Τυπικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής και Κριτήρια Αξιολόγησης».

 

 Απόφαση 2ης Γραπτής Διαδικασίας 

 

Show Buttons
Hide Buttons
Μετάβαση στο περιεχόμενο