2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Search
Close this search box.

30 Απριλίου, 2024

2127 Ανταγωνιστικότητα

30 Απριλίου, 2024

30 Απριλίου 2024
Έγκριση  μέσω της 7ης Γραπτής Διαδικασίας των θεμάτων: Επενδυτική Προτεραιότητα 1 «Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας». Στόχος Πολιτικής 1: «Μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και πιο έξυπνη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και της περιφερειακής συνδεσιμότητας ΤΠΕ». 
30 Απριλίου 2024
Διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκπόνηση του έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης από εξειδικευμένο Τεχνικό Σύμβουλο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων έξυπνης εξειδίκευσης, βιομηχανικής μετάβασης και επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»
2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Μετάβαση στο περιεχόμενο