2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Search
Close this search box.

30 Μαρτίου, 2023

2127 Ανταγωνιστικότητα

30 Μαρτίου, 2023

30 Μαρτίου 2023
Έγκριση μέσω της 2ης Γραπτής Διαδικασίας των θεμάτων: Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση έρευνας και καινοτομίας. Προτεραιότητα 2: Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας.
30 Μαρτίου 2023
Πρόσκληση 005: Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», των Ταμείων «ΕΤΠΑ», «ΕΚΤ+» και των Δράσεων «ΤΒ5.2- Υποστήριξη Λειτουργίας ΕΦΕΠΑΕ», «ΤΒ6.2- Υποστήριξη Λειτουργίας ΕΦΕΠΑΕ».
30 Μαρτίου 2023
Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι χρήστες/δικαιούχοι ότι, λόγω αναβάθμισης των υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σήμερα Πέμπτη 30.03.2023, από τις 18:00 έως τις 23.00, δεν θα είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα του ΟΠΣΚΕ για την πραγματοποίηση σύνδεσης και εγγραφής χρηστών / δικαιούχων.
2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Μετάβαση στο περιεχόμενο