εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997
Search
Close this search box.

Ολοκλήρωση εντάξεων πράξεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ανάπτυξη Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας – ΕΚΨΚ (European Digital Innovation Hubs – EDIHS) που έχουν λάβει Σφραγίδα Αριστείας από το Πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευρώπη”»

Ολοκλήρωση εντάξεων πράξεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ανάπτυξη Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας – ΕΚΨΚ (European Digital Innovation Hubs – EDIHS) που έχουν λάβει Σφραγίδα Αριστείας από το Πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευρώπη”»

Ολοκλήρωση εντάξεων πράξεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ανάπτυξη Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας – ΕΚΨΚ (European Digital Innovation Hubs – EDIHS) που έχουν λάβει Σφραγίδα Αριστείας από το Πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευρώπη”»

Ολοκληρώθηκε η ένταξη των Φορέων Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (ΕΚΨΚ), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ανάπτυξη Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας – ΕΚΨΚ (European Digital Innovation Hubs – EDIHS) που έχουν λάβει Σφραγίδα Αριστείας από το Πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευρώπη”» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα».

Ο Προϋπολογισμός της Πρόσκλησης είναι 13.110.389,00 € και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ειδικότερα οι Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας (ΕΚΨΚ), οι οποίοι εντάχθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης είναι οι εξής:

easyHPC: Ο ΕΚΨΚ easyHPC είναι ένας από τους επτά Ευρωπαϊκούς Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας (EΚΨΚ) που εκπροσωπούν την Ελλάδα στο πρόσφατα συγκροτημένο πανευρωπαϊκό δίκτυο και οι οποίοι αναμένεται να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στο Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», το οποίο στοχεύει στην υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τη δημόσια διοίκηση. Ο κύριος σκοπός του κόμβου είναι να δώσει το ερέθισμα στη βιομηχανία να υιοθετήσει σε μεγαλύτερη κλίμακα ψηφιακές τεχνολογίες όπως η Υπολογιστική Μηχανική Υψηλών Επιδόσεων (HPC), βοηθώντας τες να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές στα προϊόντα, τις διεργασίες παραγωγής και τις υπηρεσίες τους.

Ο κόμβος στοχεύει στον ψηφιακό και οικολογικό μετασχηματισμό της βιομηχανίας πλαστικών και συσκευασίας στην Ελλάδα και στη δημιουργία ενός ανοικτού και δυναμικού οικοσυστήματος, στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα έρχονται σε επαφή, θα συνεργάζονται, θα αποκτούν δεξιότητες και θα ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της βιομηχανίας και τους παλμούς της αγοράς, μέσα από διαδικασίες ανοικτής καινοτομίας, πειραματισμού και συν-ανάπτυξης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης είναι 5.997.885,00 €

HEALTH HUB: Το HEALTH HUB για τον μετασχηματισμό του κλάδου της Υγείας και του Φαρμάκου με τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για την ψηφιακή υγεία & τα φάρμακα σε εθνικό & Ευρωπαϊκό επίπεδο. Με κεντρική έδρα την Θεσσαλία  και συγκεκριμένα την πόλη της Λάρισας, στο Πάρκο Καινοτομίας JOIST https://joistpark.eu/, και παραρτήματα σε άλλες πέντε (5) ελληνικές πόλεις (Αθήνα, Πάτρα, Ηράκλειο, Κέρκυρα & Ρόδο), το HHUB θα είναι «one stop shop» για τους φορείς του δημοσίου και  του ιδιωτικού τομέα της υγείας & των φαρμάκων υποστηρίζοντας τους στη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Το συγκεκριμένο HUB παρέχει υπηρεσίες που συνδέονται με 4 βασικούς πυλώνες:

  • Δοκιμή πριν την Επένδυση: Σχεδίαση και δοκιμή δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, δοκιμές & πειραματισμοί με ψηφιακές τεχνολογίες.
  • Δεξιότητες και κατάρτιση: Παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης για την απόκτηση προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων.
  • Υποστήριξη στην εύρεση επενδύσεων: Υποστήριξη επιχειρήσεων και φορέων του ιδιωτικού & δημοσίου τομέα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των επιχειρηματικών μοντέλων.
  • Οικοσύστημα Καινοτομίας και Δικτύωσης: Διαμεσολάβηση & δικτύωση μεταξύ βιομηχανίας, επιχειρήσεων & οργανισμών με την αγορά.

.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης είναι 2.915.857,00 €

SYNERGiNN EDIH: Ο Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας SYNERGiNN EDIH θα λειτουργεί στη Δυτική Μακεδονία, προσφέροντας υπηρεσίες ψηφιακής καινοτομίας.  Η περιοχή ως πρώην περιοχή εξόρυξης λιγνίτη, είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίσει διαρθρωτική ανεργία και ανασφάλεια. Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, η διαφοροποίηση και η ανάπτυξη στην περιοχή εστιάζουν στο Περιβάλλον και την Ενέργεια. Η κοινοπραξία θα δημιουργήσει το SYNERGiNN EDIH για να καθοδηγήσει τη χρήση τεχνολογιών όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Κυβερνοασφάλεια, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και τα Μεγάλα Δεδομένα, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της Δυτικής Μακεδονίας στους τομείς της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος.

Η Ενέργεια είναι κρίσιμης σημασίας για το SYNERGiNN EDIH, καθώς η Δυτική Μακεδονία έχει ανθρώπινους πόρους σε αυτόν τον τομέα, ενώ επίσης χρηματοδοτείται μια υπερσύγχρονη μονάδα διαχείρισης αποβλήτων από την ΕΕ. Τα μέλη του SYNERGiNN EDIH έχουν εμπειρία σε πολλούς τομείς, όπως τα έξυπνα δίκτυα, η προγνωστική συντήρηση, η βελτιστοποίηση διεργασιών, η διαχείριση ενέργειας, η Βιομηχανία 4.0, η κυκλική οικονομία και η βιοοικονομία και έξυπνες πόλεις.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης είναι 4.196.647,00 €

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τους Ευρωπαϊκούς Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας που έχουν λάβει Σφραγίδα Αριστείας από το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» από τη σελίδα της Πρόσκλησης 

Show Buttons
Hide Buttons
Μετάβαση στο περιεχόμενο