εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997
Search
Close this search box.

Ανάπτυξη Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας – ΕΚΨΚ (European Digital Innovation Hubs – EDIHS) που έχουν λάβει Σφραγίδα Αριστείας από το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»

Ανάπτυξη Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας – ΕΚΨΚ (European Digital Innovation Hubs – EDIHS) που έχουν λάβει Σφραγίδα Αριστείας από το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»

Ανάπτυξη Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας – ΕΚΨΚ (European Digital Innovation Hubs – EDIHS) που έχουν λάβει Σφραγίδα Αριστείας από το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»

Hμερομηνία Έκδοσης: 30/05/2023
Πρώτη ημέρα υποβολής: 01/06/2023 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/09/2023 και ώρα 14:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

Κωδικός Πρόσκλησης: 007

Προϋπολογισμός: 13.110.389,00 €

 

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε Φορείς Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (ΕΚΨΚ) που έχουν λάβει Σφραγίδα Αριστείας από το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», με τους οποίους συμμετέχει η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό δίκτυο, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», του Ταμείου «ΕΤΠΑ» και της Δράσης: 2-1.2-04- 2-1.2-04: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – ΕΚΨΚ (EUROPEAN DIGITAL INNOVATION HUBS – EDIHS) ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Η παρούσα Δράση προωθεί την ανάπτυξη δικτύου Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (ΕΚΨΚ) μέσω της ενίσχυσης των ΕΚΨΚ με τους οποίους συμμετέχει η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό δίκτυο και για τους οποίους έχει εγκριθεί χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», ώστε να είναι δυνατή η χρηματοδότησή τους ως έργα συνέργειας σε ποσοστό έως και 100%.

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» θεσπίζεται με τον Κανονισμό 2001/694. Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι να στηρίξουν και να επισπεύσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας, βιομηχανίας και κοινωνίας, να μεταφέρουν τα οφέλη του στους πολίτες, στις δημόσιες διοικήσεις και στις επιχειρήσεις σε όλη την Ένωση, καθώς και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στην παγκόσμια ψηφιακή οικονομία, συμβάλλοντας παράλληλα στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος σε ολόκληρη την Ένωση καθώς και στην ενίσχυση της στρατηγικής της αυτονομίας διαμέσου ολιστικής, διατομεακής και διασυνοριακής στήριξης και ισχυρότερης συνεισφοράς από πλευράς της Ένωσης.

Η Δράση στοχεύει στη χρηματοδότηση των ΕΚΨΚ που έχουν λάβει Σφραγίδα Αριστείας στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», με τους οποίους συμμετέχει η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό δίκτυο, ώστε να είναι δυνατή η χρηματοδότησή τους σε ποσοστό έως και 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού τους.

Πληροφορίες: Ν. Αναστασοπούλου, 2131503646, Email: nanastasopoulou@mou.gr

 


 

Συνημμένα Αρχεία

 

Πρόσκληση 

26/07/2023  1η τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων 
26/07/2023  Συνημμένα αρχεία 1ης τροποποίησης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
30/05/2023
 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 
30/05/2023  Συνημμένα αρχεία Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων 

.

Αποφάσεις Ένταξης

19/06/2024  Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας – SYNERGiNN EDIH» 
28/05/2024  Απόφαση Ένταξης της Πράξης «HEALTH HUB – ΕΚΨΚ για τον μετασχηματισμό του κλάδου της Υγείας και Φαρμάκου με τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης» 
22/04/2024  Απόφαση Ένταξης της Πράξης «easyHPC@eco.plastics.industry» 

.

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις 

30/08/2023  Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων 

Show Buttons
Hide Buttons
Μετάβαση στο περιεχόμενο