εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997

Ημερίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) για τη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Κέντρα Ικανοτήτων»

Ημερίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) για τη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Κέντρα Ικανοτήτων»

Ημερίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) για τη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Κέντρα Ικανοτήτων»

Την Παρασκευή, 17 Μαΐου 2024, στο Αµφιθέατρο Λεωνίδας Ζέρβας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με θέμα «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ – Σύγχρονες ∆οµές Υποστήριξης Καινοτοµίας». Η ημερίδα είναι αφιερωμένη στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δέκα ενταγμένων έργων της Δράσης «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ».

Τα Κέντρα Ικανοτήτων είναι δομές δημόσιου-ιδιωτικού τομέα τα οποία δημιουργήθηκαν για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εξειδικευμένων υπηρεσιών/ προϊόντων καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας σε μία ή περισσότερες αλυσίδες αξίας.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης συστάθηκαν 10 Κέντρα Ικανοτήτων (νέες νομικές οντότητες) από δυναμικές επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς, καλύπτοντας πραγματικές ανάγκες σημαντικών τομέων της χώρας, κρίσιμων για την κοινωνία και την εθνική οικονομία.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των δέκα ενταγμένων έργων της Δράσης, όπως η ταυτότητα και οι καινοτόμες υπηρεσίες/προϊόντα του κάθε Κέντρου Ικανοτήτων, οι ομάδες ωφελούμενων/χρηστών στις οποίες απευθύνεται και οι ενέργειες για διείσδυση στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Η Δράση συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Σχετικά με την Δράση και τα αποτελέσματά της μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΚ, στον παρακάτω σύνδεσμο: https://gsri.gov.gr/protovoulies-draseis/drasi-kentra-ikanotiton/

Η παρακολούθηση της εκδήλωσης μπορεί να γίνει τόσο δια ζώσης  όσο και εξ αποστάσεως, μέσω:

α) του παρακάτω συνδέσμου με δυνατότητα παρακολούθησης και συμμετοχής στο ZOOM Meeting: https://zoom.us/j/93685380990?pwd=RWZQbkNFaWY3VW5GcHpFQ0FqZWNCUT09

είτε

β) του συνδέσμου live streaming από το κανάλι YouTube της ΓΓΕΚ με δυνατότητα απλής παρακολούθησης: https://www.youtube.com/watch?v=ehAoKrR3XJg

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ενημερώσουν για τον τρόπο συμμετοχής τους (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως) με τη συμπλήρωση της παρακάτω online φόρμας: https://form.jotform.com/241092205972353

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με  τα στελέχη της ΓΓΕΚ:

Κοκκινάκου Ρεβέκκα: r.kokkinakou@gsrt.gr, τηλ: 2131300 134
Ποταμιάνος Κων/νος: k.potamianos@gsrt.gr, τηλ: 2131300 137

 


 

Συνημμένα Αρχεία

 .

Δελτίο Τύπου 
Πρόσκληση στην ημερίδα 
Πρόγραμμα ημερίδας 
Ιστοσελίδα ΓΓΕΚ

Show Buttons
Hide Buttons