2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Search
Close this search box.

13 Μαΐου, 2024

2127 Ανταγωνιστικότητα

13 Μαΐου, 2024

13 Μαΐου 2024
Την Παρασκευή, 17 Μαΐου 2024, στο Αµφιθέατρο Λεωνίδας Ζέρβας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με θέμα «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ - Σύγχρονες ∆οµές Υποστήριξης Καινοτοµίας». Η ημερίδα είναι αφιερωμένη στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δέκα ενταγμένων έργων της Δράσης «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ».
2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Μετάβαση στο περιεχόμενο