εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997
Search
Close this search box.

Ένταξη της Πράξης «Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ευφυή Υγεία: Ιατρική Ακριβείας και Καινοτόμες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας» στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»

Ένταξη της Πράξης «Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ευφυή Υγεία: Ιατρική Ακριβείας και Καινοτόμες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας» στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»

Ένταξη της Πράξης «Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ευφυή Υγεία: Ιατρική Ακριβείας και Καινοτόμες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας» στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ευφυή Υγεία: Ιατρική Ακριβείας και Καινοτόμες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας» στη Δράση «Ανάπτυξη Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας – ΕΚΨΚ (European Digital Innovation Hubs – EDIHS)» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας (ΕΚΨΚ) smartHEALTH είναι μια υπηρεσία μιας στάσης, η οποία στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις και τον δημόσιο τομέα στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Το smartHEALTH θα παρέχει πρόσβαση σε συμβούλους με ειδικές τεχνικές γνώσεις και σε εξελιγμένες υποδομές για πειραματισμό έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να προχωρούν σε δράσεις “δοκιμής πριν την επένδυση”, καθώς και συμπληρωματικές υπηρεσίες υποστήριξης, όπως συμβουλές χρηματοδότησης, κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτούνται για έναν επιτυχή ψηφιακό μετασχηματισμό.

Παράλληλα, ο κύριος στόχος του smartHEALTH είναι να ενθαρρύνει την ευρεία υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Υπολογιστικής Υψηλών Επιδόσεων και της Κυβερνοασφάλειας από τη βιομηχανία (ΜμΕ και εταιρίες μεσαίας κεφαλαιοποίησης) και τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αυξάνοντας την ανταγωνιστική ικανότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα.

Στη Δράση έχουν πρόσφατα ενταχθεί η πράξη GR digiGOV-innoHUB, συνολικού προϋπολογισμού 5.821.600,36€, καθώς και ο ΕΚΨΚ «Ψηφιακός μετασχηματισμός και πράσινη μετάβαση της αγροδιατροφικής αλυσίδας αξίας στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα – DIGIAGRIFOOD», συνολικού προϋπολογισμού 4.200.000,32€

Δείτε την Απόφαση Ένταξης εδώ

Περισσότερα για τη Δράση εδώ

Show Buttons
Hide Buttons
Μετάβαση στο περιεχόμενο