εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997
Search
Close this search box.

Ανάπτυξη Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας – ΕΚΨΚ (European Digital Innovation Hubs – EDIHS) που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»

Ανάπτυξη Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας – ΕΚΨΚ (European Digital Innovation Hubs – EDIHS) που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»

Ανάπτυξη Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας – ΕΚΨΚ (European Digital Innovation Hubs – EDIHS) που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»

Hμερομηνία Έκδοσης: 30/05/2023
Πρώτη ημέρα υποβολής: 01/06/2023 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/09/2023 και ώρα 14:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

Κωδικός Πρόσκλησης: 006

Προϋπολογισμός: 10.358.074,59 €

 

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε Φορείς Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (ΕΚΨΚ) που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», με τους οποίους συμμετέχει η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό δίκτυο, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», του Ταμείου ΕΤΠΑ και της Δράσης: 2-1.2-04- 2-1.2-04: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – ΕΚΨΚ (EUROPEAN DIGITAL INNOVATION HUBS – EDIHS) ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Η παρούσα Δράση προωθεί την ανάπτυξη δικτύου Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (ΕΚΨΚ) μέσω της ενίσχυσης των ΕΚΨΚ με τους οποίους συμμετέχει η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό δίκτυο και για τους οποίους έχει εγκριθεί χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», ώστε να είναι δυνατή η χρηματοδότησή τους ως έργα συνέργειας σε ποσοστό έως και 100%.

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» θεσπίζεται με τον Κανονισμό 2001/694. Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι να στηρίξουν και να επισπεύσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας, βιομηχανίας και κοινωνίας, να μεταφέρουν τα οφέλη του στους πολίτες, στις δημόσιες διοικήσεις και στις επιχειρήσεις σε όλη την Ένωση, καθώς και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στην παγκόσμια ψηφιακή οικονομία, συμβάλλοντας παράλληλα στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος σε ολόκληρη την Ένωση καθώς και στην ενίσχυση της στρατηγικής της αυτονομίας διαμέσου ολιστικής, διατομεακής και διασυνοριακής στήριξης και ισχυρότερης συνεισφοράς από πλευράς της Ένωσης.

Με βάση τα ανωτέρω η παρούσα Δράση στοχεύει στη χρηματοδότηση των ΕΚΨΚ που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» σε ποσοστό έως 50%, με τους οποίους συμμετέχει η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό δίκτυο, ώστε να καλυφθεί και το υπόλοιπο ποσοστό του επιλέξιμου προϋπολογισμού τους από το ΕΤΠΑ σε συνέργεια με το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη».

Πληροφορίες: Ν. Αναστασοπούλου, 2131503646, Email: nanastasopoulou@mou.gr

 


 

Πρόσκληση 

26/07/2023  1η τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων 
26/07/2023  Συνημμένα αρχεία 1ης τροποποίησης της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων 
30/05/2023
 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 
30/05/2023  Συνημμένα αρχεία Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων 

 

 

Αποφάσεις Ένταξης 

03/04/2024  Απόφαση Ένταξης της Πράξης «SmartAttica-AtHeNAI»
21/02/2024  Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ευφυή Υγεία: Ιατρική Ακριβείας και Καινοτόμες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας»
20/02/2024  Απόφαση Ένταξης της Πράξης «GR digiGOV-innoHUB»
15/01/2024  Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ψηφιακός μετασχηματισμός και πράσινη μετάβαση της αγροδιατροφικής αλυσίδας αξίας στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα – DIGIAGRIFOOD»

 

 

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις 

30/08/2023  Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων 

 

Show Buttons
Hide Buttons
Μετάβαση στο περιεχόμενο