εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997
Search
Close this search box.

home

home

18 Ιουλίου 2024
Δημοσιεύθηκε η έκτη (6η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης και προενταξιακού ελέγχου & ελέγχου σώρευσης για τις επόμενες, κατά σειρά υποβολής, δώδεκα (12) αιτήσεις χρηματοδότησης, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ.
10 Ιουλίου 2024
Δημοσιεύθηκε η πέμπτη (5η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης και προενταξιακού ελέγχου & ελέγχου σώρευσης για τις επόμενες, κατά σειρά υποβολής, οκτώ (8) αιτήσεις χρηματοδότησης, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ.
9 Ιουλίου 2024
Δημοσιεύθηκε η ένατη (9η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες -κατά σειρά υποβολής- σαράντα μία (41) αιτήσεις, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ.
9 Ιουλίου 2024
Δημοσιεύθηκε η δέκατη πέμπτη (15η) Απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027», σχετικά με την έγκριση των αποτελεσμάτων της εξέτασης των επόμενων κατά σειρά υποβολής στο ΟΠΣΚΕ, ογδόντα εννέα (89) ενστάσεων, οι οποίες υποβλήθηκαν στη Δράση. 
9 Ιουλίου 2024
Δημοσιεύθηκε η 1η τροποποίηση και παράταση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης της Δράσης Στρατηγικής Σημασίας «Ερευνώ – Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027).
4 Ιουλίου 2024
Πρόσκληση 013: Η παρούσα Πρόσκληση απευθύνεται στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», του Ταμείου «ΕΚΤ+» και των Δράσεων 4-4.1-01- Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας 30 έως 55 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία» (PHASING). 
3 Ιουλίου 2024
Την Τρίτη, 9 Ιουλίου 2024 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση για το EquiFund II στο NJV Athens Plaza, στην Αθήνα. Εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF) θα παρουσιάσουν στους υποψήφιους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τα βασικά σημεία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την επενδυτική διαδικασία του EIF.  Επιπλέον, θα παρουσιαστεί το επενδυτικό παράθυρο για τις βιοεπιστήμες και την υγεία και το αντίστοιχο για τη βιωσιμότητα και τον κοινωνικό αντίκτυπο.  
Show Buttons
Hide Buttons
Μετάβαση στο περιεχόμενο