εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997

3η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Κέντρα Ικανοτήτων»

3η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Κέντρα Ικανοτήτων»

3η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Κέντρα Ικανοτήτων»

Δημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Κέντρα Ικανοτήτων», σχετικά με την τροποποίηση στοιχείων των πράξεων με κωδικό: ΓΓ2CC-0076627 (MIS 5130726), ΓΓ2CC-0077849 (MIS 5130729), ΓΓ2CC-0083215 (MIS 5130744), ΓΓ2CC0094040 (MIS 5130742), ΓΓ2CC-0107547 (MIS 5130736), ΓΓ2CC-0116578 (MIS 5130745), ΓΓ2CC-0131674 (MIS 5130738), ΓΓ2CC-0141299 (MIS 5130739), ΓΓ2CC-0154586 (MIS 5130740) και ΓΓ2CC-0110274 (MIS 5130737).

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 11.375.630,60 ευρώ.

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

Show Buttons
Hide Buttons