2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Search
Close this search box.

18 Ιουλίου, 2023

2127 Ανταγωνιστικότητα

18 Ιουλίου, 2023

18 Ιουλίου 2023
Δημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Κέντρα Ικανοτήτων».
2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Μετάβαση στο περιεχόμενο