2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Search
Close this search box.

2η τροποποίηση της Δράσης 3.220 νέων επιχειρηματιών 30-45 ετών σε 6 περιφέρειες με επιχορήγηση 14.800 ευρώ

2127 Ανταγωνιστικότητα

2η τροποποίηση της Δράσης 3.220 νέων επιχειρηματιών 30-45 ετών σε 6 περιφέρειες με επιχορήγηση 14.800 ευρώ

2η τροποποίηση της Δράσης 3.220 νέων επιχειρηματιών 30-45 ετών σε 6 περιφέρειες με επιχορήγηση 14.800 ευρώ

2127 Ανταγωνιστικότητα

Δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) Απόφαση τροποποίησης της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ 3.220 νέων επιχειρηματιών 30-45 ετών σε 6 περιφέρειες με επιχορήγηση 14.800 ευρώ, η οποία αφορά (α) στον προσδιορισμό της ημερομηνίας έναρξης του χρονικού διαστήματος επιχορήγησης των 12 μηνών, (β) στον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων υπαγωγής και (γ) στο χρόνο υποβολής των αιτημάτων καταβολής της 2ης και 3ης δόσης της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις που θεμελίωσαν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα μετά την έναρξη εργασιών τους στη ΔΟΥ και οπωσδήποτε πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Δείτε την σχετική Απόφαση εδώ

2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Μετάβαση στο περιεχόμενο