εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997
Search
Close this search box.

4 Ιουνίου, 2024

4 Ιουνίου, 2024

4 Ιουνίου 2024
Διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «On-going Αξιολόγηση της συνεισφοράς του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 στην Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης».
Show Buttons
Hide Buttons
Μετάβαση στο περιεχόμενο