εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997
Search
Close this search box.

31 Μαΐου, 2024

31 Μαΐου, 2024

31 Μαΐου 2024
Πρόσκληση 015: Η παρούσα Πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» και του Ταμείου «ΕΚΤ+».
Show Buttons
Hide Buttons
Μετάβαση στο περιεχόμενο