2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Search
Close this search box.

9 Μαΐου, 2024

2127 Ανταγωνιστικότητα

9 Μαΐου, 2024

9 Μαΐου 2024
Ολοκληρώθηκε η ένταξη Πράξεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Εκσυγχρονισμός υπηρεσιών στήριξης επιχειρήσεων» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα». Η πρόσκληση, με συνολικό προϋπολογισμό 17.100.000,00 €, στοχεύει στη βελτίωση της οργάνωσης της εργασίας και της παραγωγής, καθώς και στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, συμβάλλοντας στην προσαρμογή των επιχειρήσεων στην αλλαγή. Επιπλέον δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την κάλυψη των νέων συνθηκών και των απαιτήσεων που υπάρχουν στη σύγχρονη αγορά εργασίας, όπως η ζήτηση για νέες γνώσεις, αλλά και οι νέου τύπου δεξιότητες, οι οποίες προσανατολίζουν τις επιχειρήσεις προς νέους τομείς με αναπτυξιακή προοπτική, αλλά και υψηλή προστιθέμενη αξία.
9 Μαΐου 2024
H διαγωνιστική διαδικασία για τα 17α βραβεία RegioStars​ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2024 έχει ξεκινήσει και δέχεται συμμετοχές μέχρι τις 31 Μαϊου 2024. Τα Regiostars κάθε χρόνο επιβραβεύουν τα καλύτερα έργα που έχουν ολοκληρωθεί και έχουν χρηματοδοτηθεί από την πολιτική συνοχής.
2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Μετάβαση στο περιεχόμενο