εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997
Search
Close this search box.

27 Φεβρουαρίου, 2024

27 Φεβρουαρίου, 2024

27 Φεβρουαρίου 2024
27 Φεβρουαρίου 2024
Πρόσκληση 249790: Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος απευθύνεται προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς, (εφεξής καλούμενος «Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός» ή «ΧΟ») που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για την προσχώρηση σε συνεργασία με σκοπό την παροχή εγγυημένων δανείων μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ» (εφεξής «Ταμείο Εγγυοδοσίας» ή «Ταμείο») της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. (εφεξής «ΕΑΤ»).
Show Buttons
Hide Buttons
Μετάβαση στο περιεχόμενο