εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997
Search
Close this search box.

27 Δεκεμβρίου, 2023

27 Δεκεμβρίου, 2023

27 Δεκεμβρίου 2023
Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Ένταξης της Πράξης του Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ) στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027. Στόχος του Ταμείου είναι η δημιουργία χρηματοδοτικών μέσων για τη στήριξη και ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των μικρών επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης και των νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και η διευκόλυνση της πρόσβασης τους σε πηγές χρηματοδότησης.
Show Buttons
Hide Buttons
Μετάβαση στο περιεχόμενο