2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Search
Close this search box.

6 Νοεμβρίου, 2023

2127 Ανταγωνιστικότητα

6 Νοεμβρίου, 2023

6 Νοεμβρίου 2023
Στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2023, στην Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, θα λάβει χώρα η  διημερίδα παρουσίασης του Εθνικού Αρχείου Μνημείων: «Καταγράφοντας το παρελθόν, σχεδιάζοντας το μέλλον»
6 Νοεμβρίου 2023
Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Αξιολόγηση επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» ανά ειδικό στόχο, συνολική αποτίμηση και Έκθεση Σύνθεσης Αποτελεσμάτων Αξιολογήσεων».
2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Μετάβαση στο περιεχόμενο