εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997

1η τροποποίηση της Πρόσκλησης «Ανάπτυξη καινοτομιών στον τομέα των μπαταριών λιθίου για τον κλάδο της αποθήκευσης ενέργειας»

1η τροποποίηση της Πρόσκλησης «Ανάπτυξη καινοτομιών στον τομέα των μπαταριών λιθίου για τον κλάδο της αποθήκευσης ενέργειας»

1η τροποποίηση της Πρόσκλησης «Ανάπτυξη καινοτομιών στον τομέα των μπαταριών λιθίου για τον κλάδο της αποθήκευσης ενέργειας»

Δημοσιεύθηκε η 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»: «Ανάπτυξη καινοτομιών στον τομέα των μπαταριών λιθίου για τον κλάδο της αποθήκευσης ενέργειας» σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων έως τις 29/09/2023 και τροποποιείται η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών στις 31/12/2029.

Επίσης προστίθεται στο  σημείο 3.5 η φράση «Σύμφωνα με το εγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης, το τελευταίο επιλέξιμο έτος κατά τη φάση της Πρώτης Βιομηχανικής Ανάπτυξης, είναι το αργότερο, το 2028» και διαγράφεται η 2η παράγραφος του σημείου 3.5.

Τέλος προστίθεται στα συνημμένα έγγραφα της Πρόσκλησης το έντυπο  Οδηγιών για Πραγματικούς Δικαιούχους.

Δείτε την 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ 

Show Buttons
Hide Buttons