εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997

Ανάπτυξη καινοτομιών στον τομέα των μπαταριών λιθίου για τον κλάδο της αποθήκευσης ενέργειας

Ανάπτυξη καινοτομιών στον τομέα των μπαταριών λιθίου για τον κλάδο της αποθήκευσης ενέργειας

Ανάπτυξη καινοτομιών στον τομέα των μπαταριών λιθίου για τον κλάδο της αποθήκευσης ενέργειας

Hμερομηνία Έκδοσης: 10/05/2023
Πρώτη ημέρα υποβολής: 15/05/2023 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/12/2023 και ώρα 16:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

Κωδικός Πρόσκλησης: 004

Προϋπολογισμός: 49.900.000,00 €

 

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην SUNLIGHT GROUP ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», του Ταμείου ΕΤΠΑ και των Δράσεων «1-1.1-02- 1-1.1-02: Ανάπτυξη καινοτομιών στον τομέα των μπαταριών λιθίου για τον κλάδο της αποθήκευσης ενέργειας».

Το έργο αφορά την έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία (Research Development and Innovation – RDI) καθώς και την πρώτη βιομηχανική ανάπτυξη/αξιοποίηση (First Industrial Deployment – FID) καινοτόμων συσσωρευτών λιθίου. Αποτελεί τμήμα Σημαντικού Έργου Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ)/ Important Project of Common European Interest (IPCEI)* για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Καινοτομίας Μπαταριών (European Battery Innovation -EuBatIn) που έχει στόχο την ικανοποίηση των αναγκών μιας ανταγωνιστικής, καινοτόμου και βιώσιμης «αλυσίδας αξίας» μπαταρίας. Το πλήρες έργο EuBatIn περιλαμβάνει δράσεις έρευνας και ανάπτυξης 42 επιχειρήσεων (άμεσοι συμμετέχοντες) συμπεριλαμβανομένων μεγάλων επιχειρήσεων, ΜΜΕ και νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Οι άμεσοι συμμετέχοντες θα συνεργαστούν στενά μεταξύ τους μέσω σχεδόν 300 συνεργασιών που προβλέπεται να υλοποιηθούν, καθώς και με άνω των 150 εξωτερικών εταίρων (πανεπιστήμια, ερευνητικοί φορείς, ΜΜΕ) σε ολόκληρη της Ευρώπη.

Πληροφορίες: E. Zωγγου, 2131503784, Email: elenzogg@mou.gr

 


 

Πρόσκληση 

27/11/2023  3η τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων 
27/11/2023  Συνημμένα 3ης τροποποίησης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων 
28/09/2023  2η τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων 
26/07/2023  1η τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων 
26/07/2023  Συνημμένα αρχεία 1ης τροποποίησης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων 
10/05/2023  Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 
10/05/2023  Συνημμένα αρχεία Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων 

.

.

Αποφάσεις Ένταξης

15/02/2024  Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτομιών στον τομέα των μπαταριών λιθίου για τον κλάδο της αποθήκευσης ενέργειας»

 

 

Show Buttons
Hide Buttons