εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997

Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

Ένα χρήσιμο υποστηρικτικό εργαλείο βρίσκεται πλέον στη διάθεση των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο της Δέσμης Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ». Συγκεκριμένα, δημοσιεύθηκαν σε επεξεργάσιμη μορφή τα Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση 1«Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» και στη Δράση 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Δείτε τα υποδείγματα των Υπεύθυνων Δηλώσεων:

Δράση 1«Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»: Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων – Παράρτημα IX
Δράση 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»: Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων – Παράρτημα VIII

 

Show Buttons
Hide Buttons