εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997

Υπεγράφη η συμφωνία για την έναρξη του EquiFund II για τη στήριξη των ελληνικών νεοφυών και ΜμΕ επιχειρήσεων

Υπεγράφη η συμφωνία για την έναρξη του EquiFund II για τη στήριξη των ελληνικών νεοφυών και ΜμΕ επιχειρήσεων

Υπεγράφη η συμφωνία για την έναρξη του EquiFund II για τη στήριξη των ελληνικών νεοφυών και ΜμΕ επιχειρήσεων

Υπεγράφη από τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων ΕΤΕπ, Ιωάννη Τσακίρη, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση και την Διευθύνουσα Σύμβουλο του ΕΤΕπ, Marjut Falkstedt η συμφωνία για το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο EquiFund II που υλοποιείται μέσω του Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα 2021-2027”.

Μέσω του EquiFund II, με αρχικό προϋπολογισμό 200 εκ ευρώ, θα υποστηριχθούν α) επιχειρηματικά εγχειρήματα (επιχειρήσεις βιοτεχνολογίας, φαρμακευτικές, ιατρικών εργαλείων κλπ) και β) ομάδες που στοχεύουν στη δημιουργία μετρήσιμου κοινωνικού οφέλους (συμπεριλαμβάνοντας λύσεις σε κοινωνικά ή/και περιβαλλοντικά προβλήματα) για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες ή ολόκληρη την κοινωνία, δημιουργώντας παράλληλα οικονομικό όφελος για τους επενδυτές.

Απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης (όλα τα στάδια ανάπτυξης της επιχείρησης) και έργα Μεταφοράς Τεχνολογίας σε θεματικές ενότητες που εξειδικεύτηκαν περαιτέρω για τους Τομείς Ζωής και Υγείας και τη Βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική καινοτομία/επιχειρηματικότητα.

Ειδικότερα το Ταμείο στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών της αγοράς για επενδύσεις σε επιχειρήσεις με την παροχή επιχειρηματικών κεφαλαίων (Venture Capital και Private Equity Funds), σε συνεργασία και με τη συνεπένδυση από επιλεγμένους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς και ιδιώτες επενδυτές.

Το EQUIFUND II αποτελεί πράξη στρατηγικής σημασίας για το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF)

Show Buttons
Hide Buttons