εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997

Βίντεο: Από το ΕΠΑνΕΚ στο Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα.

Βίντεο: Από το ΕΠΑνΕΚ στο Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα.

Βίντεο: Από το ΕΠΑνΕΚ στο Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα.

Δημοσιεύθηκε στο κανάλι του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» βίντεο, το οποίο παρουσιάζει συνοπτικά πώς το ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) και το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» συνέβαλαν και συμβάλουν στη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας καθώς και ποιες προοπτικές δημιουργούνται.

Show Buttons
Hide Buttons