εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997
Search
Close this search box.

Τροποποίηση Προσκλήσεων Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων Επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) ως προς την υλοποίηση Εταιρικών Μετασχηματισμών του Ν. 4601/2019

Τροποποίηση Προσκλήσεων Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων Επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) ως προς την υλοποίηση Εταιρικών Μετασχηματισμών του Ν. 4601/2019

Τροποποίηση Προσκλήσεων Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων Επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) ως προς την υλοποίηση Εταιρικών Μετασχηματισμών του Ν. 4601/2019

Δημοσιεύθηκε η τροποποίηση Προσκλήσεων Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων Επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ ως προς την υλοποίηση Εταιρικών Μετασχηματισμών του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει. Η τροποποίηση αφορά τις υποχρεώσεις δικαιούχων κατά την υλοποίηση της πράξης και συγκεκριμένα ισχύει ότι: επιτρέπονται οι εταιρικοί μετασχηματισμοί του Ν.4601/2019 (συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή), όπως ισχύει με τις εξής προϋποθέσεις σωρευτικά:
α. Δεν αλλοιώνονται οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής.
β. Εξασφαλίζεται η πρόθεση ολοκλήρωσης της επένδυσης από το νέο φορέα.
γ. Καθολική διαδοχή του φορέα από τον νέο, ως προς όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις του ή, σε περίπτωση απόσχισης κλάδου, κατ` ελάχιστον ως προς αυτές που απορρέουν από την απόφαση ένταξης και την πρόσκληση της δράσης.
δ. Ελέγχεται η σώρευση της ενίσχυσης με τυχόν άλλες ενισχύσεις των εμπλεκόμενων ενιαίων επιχειρήσεων προκειμένου να πληρούνται όλοι οι όροι νομιμότητας για το επενδυτικό σχέδιο.
ε. Εξακολουθούν να εξυπηρετούνται οι αρχικοί στόχοι της επένδυσης και να διατηρείται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της.

Κάθε εταιρικός μετασχηματισμός θα εξετάζεται στο πλαίσιο αιτήματος τροποποίησης ή ελέγχου προς τον ΕΦ».

Οι Δράσεις που τροποποιούνται είναι οι ακόλουθες:

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση
Ψηφιακό Βήμα
Ψηφιακό Άλμα
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Δείτε την σχετική τροποποίηση εδώ 

Show Buttons
Hide Buttons
Μετάβαση στο περιεχόμενο