εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997

Τεχνικό Πρόβλημα στα τηλέφωνα του Γραφείου Πληροφόρησης της ΕΥΔ Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας

Τεχνικό Πρόβλημα στα τηλέφωνα του Γραφείου Πληροφόρησης της ΕΥΔ Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας

Τεχνικό Πρόβλημα στα τηλέφωνα του Γραφείου Πληροφόρησης της ΕΥΔ Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι, λόγω τεχνικής βλάβης, το τηλέφωνο επικοινωνίας 801 1136300 του Γραφείου Πληροφόρησης δεν λειτουργεί προσωρινά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα ερωτήματα τους στο e-mail infoepan@mou.gr ή να επικοινωνούν μέσω μηνυμάτων στις πλατφόρμες των κοινωνικών δικτύων της ΕΥΔ.

Πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες ενέργειες προς αποκατάσταση της βλάβης.

Show Buttons
Hide Buttons