εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997
Search
Close this search box.

Συνέδριο με θέμα «Εθνικό Παρατηρητήριο: Δημόσιες πολιτικές με αξιόπιστα δεδομένα για τις ΜμΕ» (1-2 Νοεμβρίου 2023)

Συνέδριο με θέμα «Εθνικό Παρατηρητήριο: Δημόσιες πολιτικές με αξιόπιστα δεδομένα για τις ΜμΕ» (1-2 Νοεμβρίου 2023)

Συνέδριο με θέμα «Εθνικό Παρατηρητήριο: Δημόσιες πολιτικές με αξιόπιστα δεδομένα για τις ΜμΕ» (1-2 Νοεμβρίου 2023)

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Επιχειρηματικότητας και Μικρών – Μεσαίων Επιχειρήσεων, διοργανώνει διήμερο συνέδριο με θέμα «Εθνικό Παρατηρητήριο: Δημόσιες πολιτικές με αξιόπιστα δεδομένα για τις ΜμΕ» την 1 – 2 Νοεμβρίου 2023, κατά τις ώρες 09:30 – 16:00 στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί παρουσία της Υφυπουργού Ανάπτυξης, Άννας – Μάνη Παπαδημητρίου, και της Γενικής Γραμματέως Βιομηχανίας, Θέμιδος Ευτυχίδου και χαιρετισμό θα απευθύνουν εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, παραγωγικών φορέων και κοινωνικών εταίρων. Χαιρετισμό θα απευθύνουν επίσης ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ κος Δημήτριος Σκάλκος και ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ κος Γεώργιος Ζερβός.

Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Προσαρμογή του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜμΕ στις ανάγκες της νέας Αναπτυξιακής/Βιομηχανικής Πολιτικής 2020-2030 και της πολιτικής για τις ΜμΕ – Ανάπτυξη υπηρεσιών και εργαλείων παρακολούθησης και πληροφόρησης», ΕΠΑνΕκ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020, η οποία περιλαμβάνει τη συστηματική παρακολούθηση και ανάλυση δεδομένων για τις ΜμΕ στην Ελλάδα.

To Εθνικό Παρατηρητήριο για τις ΜμΕ καλύπτει ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων και δραστηριοτήτων που αφορούν τον επιχειρηματικό τομέα, συμβάλλοντας στη συνολική ανάπτυξη και ενίσχυση των ΜμΕ και οι άμεσοι στόχοι του είναι:

–  Παροχή αξιόπιστων και επεξεργασμένων στατιστικών στοιχείων που προκύπτουν από μελέτες και έρευνες σχετικά με τις τάσεις και τις προοπτικές των ΜμΕ σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.
–  Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας προς τις ΜμΕ.
–  Συντονισμός των υφιστάμενων φορέων στήριξης των ΜμΕ σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.
–  Ανάλυση της επιχειρηματικής δημογραφίας των ΜμΕ για τη διαμόρφωση στοχευμένων προτάσεων πολιτικής.
–  Αξιοποίηση δεδομένων και πληροφοριών για τη διαμόρφωση προτάσεων και νομοθετικών πρωτοβουλιών για τη θεσμική στήριξη και διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας.
–  Προώθηση της διάχυσης της πληροφορίας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων

Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των υποέργων της Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης και συγκεκριμένα:

–  Υποέργο 1: «Ετήσιες εκθέσεις ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ για τα έτη 2013 – 2022 με θέμα: Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜμΕ στην Ελλάδα»
–  Υποέργο 2: «Έρευνα – Μελέτη για την ενίσχυση της ρευστότητας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία»
–  Υποέργο 3: «Μελέτη για τη χαρτογράφηση του τομέα της Χειροτεχνίας Καλλιτεχνικής Βιοτεχνίας ανά κλάδο»
–  Υποέργο 4: «Ανάπτυξη οικονομετρικών υποδειγμάτων για τη συνεισφορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της μεταποίησης στα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας».

Οι εργασίες του συνεδρίου θα ολοκληρωθούν με τοποθετήσεις εκπροσώπων από την επιστημονική κοινότητα και παραγωγικούς φορείς επί των αποτελεσμάτων του έργου και θεμάτων που αφορούν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Στους παρακάτω συνδέσμους βρίσκονται αναρτημένες περισσότερες πληροφορίες για τη Δράση, καθώς και το πρόγραμμα του συνεδρίου:

https://www.ggb.gr/el/sme_observatory

https://www.linkedin.com/feed/   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΥΔΕ-ΒΕΚ (ΕΥΔ Βιομηχανίας Εμπορίου & Καταναλωτή) – YouTube

Ενημερωτικό Σημείωμα

 

Show Buttons
Hide Buttons
Μετάβαση στο περιεχόμενο