2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Search
Close this search box.

Συμμετοχή του ΕquiFund στον Διαγωνισμό Fi-compass 2023 Showcase

2127 Ανταγωνιστικότητα

Συμμετοχή του ΕquiFund στον Διαγωνισμό Fi-compass 2023 Showcase

Συμμετοχή του ΕquiFund στον Διαγωνισμό Fi-compass 2023 Showcase

2127 Ανταγωνιστικότητα

Το EquiFund (Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών – ΤΑΕΣΥΜ) το επιτυχημένο χρηματοδοτικό εργαλείο του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) για την χρηματοδότηση startups και υφιστάμενων επιχειρήσεων, είναι μια από τις φετινές υποψηφιότητες του fi-compass στο Showcase 2023!

To fi-compass είναι η πλατφόρμα ανάδειξης των χρηματοοικονομικών μέσων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Το Showcase 2023 με θέμα «Χρηματοδοτώντας μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη» θα βραβεύσει τις καλύτερες ενέργειες προβολής που έχουν πραγματοποιηθεί για όλες τις χρηματοδοτικές πλατφόρμες της Ε.Ε. προκειμένου να επικοινωνήσουν στις επιχειρήσεις ή/και στους πολίτες της Ε.Ε. τις δυνατότητες που παρέχονται για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Η βράβευση θα γίνει στο συνέδριο Fi Campus 2023 στις 13-15 Μαρτίου στις Βρυξέλλες

Η συμμετοχή του Equifund στο Διαγωνισμό, περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες προβολής που πραγματοποιήθηκαν το 2020 και το 2021:

1. Video: προωθητικό video το οποίο παρουσιάζει μεταξύ άλλων τα σημαντικά επιτεύγματα του χρηματοδοτικού εργαλείου στο οικοσύστημα των νεοφυών και υφιστάμενων επιχειρήσεων, ενδεικτικά παραδείγματα εντυπωσιακών exits που πραγματοποιήθηκαν και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

2. Infographic: με τίτλο “Πόσο έχει βοηθήσει το EquiFund τις νεοφυείς επιχειρήσεις;” περιγράφοντας με συνοπτικό και σαφή τρόπο τα αποτελέσματα του EquiFund και πώς οι νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα επωφελήθηκαν από τα επενδυμένα κεφάλαια.

3. Αρθρο «Οι start ups του EquiFund και ο COVID-19»: με στόχο να αναδείξει τον θετικό αντίκτυπο που είχε το ΤΑΕΣΥΜ για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες συνέβαλαν στην απάντηση στην πανδημία ή στην παροχή υποστήριξης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της.

4. Ψηφιακό φυλλάδιο: μια σύντομη έκθεση τεσσάρων σελίδων με τίτλο “The EquiFund success story!” παρουσιάζοντας τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του EquiFund και τα αποτελέσματά του.

Δείτε αναλυτικά τη συμμετοχή του EquiFund στον διαγωνισμό εδώ

Το EquiFund συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, εθνικών κεφαλαίων και πόρων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ).

2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Μετάβαση στο περιεχόμενο