εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997
Search
Close this search box.

Πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF) προς τους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (ΕΧΟ) για το EquiFund II

Πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF) προς τους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (ΕΧΟ) για το EquiFund II

Πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF) προς τους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (ΕΧΟ) για το EquiFund II

Το EquiFund II αποτελεί ένα Ταμείο Κεφαλαίων ύψους 200 εκατ. ευρώ, το οποίο στοχεύει στην υποστήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε δύο πολλά υποσχόμενους τομείς της οικονομίας: α) στις Βιοεπιστήμες και την Υγεία και β) στη Βιωσιμότητα και τον Kοινωνικό Aντίκτυπο. Οι επιχειρήσεις αυτές θα στηριχθούν προκειμένου να αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, αξιοποιώντας πλήρως το αναπτυξιακό τους δυναμικό.

Το EquiFund II θα στηρίξει νέες ή/και υφιστάμενες ομάδες διαχείρισης κεφαλαίων, ενώ παράλληλα στοχεύει να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό που εντοπίζεται σε τομείς με πολλά υποσχόμενες προοπτικές ανάπτυξης, αλλά με σχετικά λίγες επιλογές χρηματοδότησης από τη χώρα. Το Ταμείο θα συμπεριλαμβάνει επενδύσεις σε όλα τα στάδια ανάπτυξης μιας επιχείρησης (pre-seed, seed and early stage) έως επενδύσεις ανάπτυξης. Το αποτέλεσμα που αναμένεται από τη λειτουργία του Ταμείου είναι η υποστήριξη όλου του επενδυτικού φάσματος και του οικοσυστήματος επιχειρηματικών κεφαλαίων και ιδιωτικών συμμετοχών, ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς.

Το EquiFund II θα επενδύει σε κεφάλαια που διαχειρίζονται Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί (ΕΧΟ), οι οποίοι θα επιλέγονται σύμφωνα με τις τυποποιημένες διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων – European Investment Fund (EIF) και μέσω της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το EquiFund II δεν επενδύει απευθείας σε επιχειρήσεις. Οι επενδύσεις σε εταιρείες χαρτοφυλακίου θα πραγματοποιούνται μέσω των επιλεγμένων Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών (ΕΧΟ).

Το χρηματοδοτικό εργαλείο EquiFund II αποτελεί Πράξη Στρατηγικής Σημασίας του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα του ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων θα επιλέξει τους ΕΧΟ μέσω της σχετικής διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και αξιολόγησης. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024 (ημερομηνία παραλαβής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από το ΕΙF).

Οι αιτήσεις και οι διευκρινιστικές ερωτήσεις πρέπει να αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ομάδα EquiFund II, στο e-mail: equifundii@eif.org

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του European Investment Fund

Δείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 

 


 

Συνημμένα αρχεία

 

 

 

 

 

 

 

 

Show Buttons
Hide Buttons
Μετάβαση στο περιεχόμενο