εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997
Search
Close this search box.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς για την συμμετοχή τους στο “Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ”

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς για την συμμετοχή τους στο “Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ”

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς για την συμμετοχή τους στο “Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ”

Ημερομηνία Έκδοσης: 27/02/2024
Πρώτη ημέρα υποβολής: 27/02/2024
Τελευταία ημέρα υποβολής: 26/3/2024  και ώρα 16:00
Εκδούσα Αρχή: Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ

Κωδικός Πρόσκλησης: 249807

Προϋπολογισμός: 200.000.000 €

 

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος απευθύνεται προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (εφεξής καλούμενος «Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός» ή «ΧΟ») που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για την συμμετοχή τους στο Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ (εφεξής το «Ταμείο Δανείων»), με διαχειριστή την ΕΑΤ.

Το Ταμείο Δανείων αποτελεί ένα χρηματοδοτικό μέσο Επιμερισμένου Ρίσκου, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ταμείου Χαρτοφυλακίου «Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ». Το Ταμείο Χαρτοφυλακίου συστάθηκε με σκοπό τη στήριξη και ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (εφεξής «ΜμΕ»), καθώς και των μικρών επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (εφεξής «Small Midcaps») και επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (εφεξής «Midcaps») προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης.

 


Πρόσκληση 

29/02/2024  Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
29/02/2024  Παράρτημα Ι (pdf)
29/02/2024  Παράρτημα Ι (word)
29/02/2024  Παράρτημα II (pdf)

Show Buttons
Hide Buttons
Μετάβαση στο περιεχόμενο