εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997
Search
Close this search box.

Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για ωφελούμενους ηλικίας 30 έως 55 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία»

Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για ωφελούμενους ηλικίας 30 έως 55 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία»

Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για ωφελούμενους ηλικίας 30 έως 55 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία»

Ημερομηνία Έκδοσης: 04/07/2024
Πρώτη ημέρα υποβολής: 10/07/2024 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/09/2024 και ώρα 07:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

Κωδικός Πρόσκλησης: 013

Προϋπολογισμός: 10.000.000,00

Η παρούσα Πρόσκληση απευθύνεται στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», του Ταμείου «ΕΚΤ+» και των Δράσεων 4-4.1-01- Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας 30 έως 55 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία». 

Η Δράση με κωδικό 02-8iii-2.1-07 και τίτλο: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία» εντάχθηκε στο ΕΠΑνΕΚ ως μία πράξη με δικαιούχο την ΔΥΠΑ. Η Δράση αφορά την ενίσχυση νέων επιχειρήσεων που έχουν δημιουργηθεί από 1/1/2022 και μετά, από πρώην άνεργους ηλικίας 30-55 ετών. Έμφαση δόθηκε στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή οικονομία.

Η β΄ φάση της Δράσης στο πλαίσιο της ΠΠ 2021-2027, αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων που στο σύνολό τους συστάθηκαν εντός του 2023, εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση και υλοποίησαν μέρος του εγκεκριμένου σχεδίου τους στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 με επιλεξιμότητα από την ημερομηνία σύστασής τους, και ολοκληρώνουν το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των σχεδίων τους στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» επιτυγχάνοντας εντός του 2024 είτε το τρίτο ορόσημο, είτε το δεύτερο και το τρίτο ορόσημο, με βάση τα οποία καταβάλλεται η ενίσχυση τους. Στη β’ φάση της Δράσης (ΠΠ 2021-2027) άμεσα ωφελούμενοι είναι οι επιχειρήσεις, και δεν εφαρμόζονται οι κοινοί δείκτες ΕΚΤ για τους συμμετέχοντες.

Η Πρόσκληση δεν αφορά το ευρύ κοινό.

Πληροφορίες: Μαριστέλλα Σγουρού, 2131503774, Email: msgourou@mou.gr

 


 

Πρόσκληση

04/07/2024  Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
04/07/2024   Συνημμένα αρχεία Πρόσκλησης

 

Show Buttons
Hide Buttons
Μετάβαση στο περιεχόμενο