2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Search
Close this search box.

Πληροφοριακό Γράφημα για το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»

2127 Ανταγωνιστικότητα

Πληροφοριακό Γράφημα για το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»

Πληροφοριακό Γράφημα για το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»

Το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ, αναμένεται να επιτελέσει καθοριστικό ρόλο στην ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας και στην υιοθέτηση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου.

Στο Πληροφοριακό Γράφημα που παρουσιάζεται εδώ, μπορείτε να δείτε ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά της δομής του Προγράμματος:

 

2127 Ανταγωνιστικότητα

 

 

2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Μετάβαση στο περιεχόμενο