εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997

Παρουσίαση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ» σε εκδήλωση του Επιμελητηρίου Κορινθίας στις 23.1.23

Παρουσίαση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ» σε εκδήλωση του Επιμελητηρίου Κορινθίας στις 23.1.23

Παρουσίαση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ» σε εκδήλωση του Επιμελητηρίου Κορινθίας στις 23.1.23

Τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 18:00 μμ στην κεντρική αίθουσα του Επιμελητηρίου Κορινθίας «Γιάννης Λαρσινός» (Ερμού 2, Κόρινθος) θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση που διοργανώνεται από το Επιμελητήριο η εμβληματική Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας κ. Χρίστος Δήμας, ο Γενικός Γραμματέας κος Αθανάσιος Κυριαζής, ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ κος Γιώργος Ζερβός.

Εκ μέρους της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» θα μιλήσει για το νέο Πρόγραμμα ο Προϊστάμενος της Μονάδας Α1 κος Μηνάς Διακολιός.

Η Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» αποσκοπεί στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Ατζέντα για την εκδήλωση εδώ

Δείτε την Προδημοσίευση της  Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ» εδώ

Show Buttons
Hide Buttons