εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997

Ολοκλήρωση της 7ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ

Ολοκλήρωση της 7ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ

Ολοκλήρωση της 7ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες της 7ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ όπου παρουσιάστηκε η πρόοδος υλοποίησής του, η σημαντική στήριξη της επιχειρηματικότητας εν μέσω διαδοχικών κρίσεων και η ενίσχυση των υποδομών της χώρας (στους τομείς έρευνας, ενέργειας, ΤΠΕ, τουρισμού και πολιτισμού και η πρόβλεψη κλεισίματος.

Έγινε ενημέρωση για τις ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας, για την προβολή των καλών πρακτικών και για τις αξιολογήσεις που έχουν υλοποιηθεί με τα βασικά συμπεράσματα αυτών. Εγκρίθηκε η εξειδίκευση της νέας δράσης «Μέτρα ενίσχυσης για τη διατήρηση της απασχόλησης των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023 και την προσαρμογή επιχειρήσεων και εργαζομένων στην αλλαγή» με π/υ 33,5 εκ. €. Τέλος εγκρίθηκε η τροποποίηση του Σχεδίου Αξιολόγησης και ανταλλάχθηκαν απόψεις μεταξύ των μελών.

Show Buttons
Hide Buttons