2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Search
Close this search box.

Ενημερωτικές εκδηλώσεις στην Κρήτη για τη Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027»

2127 Ανταγωνιστικότητα

Ενημερωτικές εκδηλώσεις στην Κρήτη για τη Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027»

Ενημερωτικές εκδηλώσεις στην Κρήτη για τη Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027»

2127 Ανταγωνιστικότητα

Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τη Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» θα πραγματοποιηθούν στο Ηράκλειο την Πέμπτη, 6 Απριλίου 2023 και στα Χανιά την Παρασκευή, 7 Απριλίου 2023.

Η Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ» προϋπολογισμού 300.000.000 ευρώ στοχεύει στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

 

 

Στις εκδηλώσεις θα παρουσιαστεί η επερχόμενη Δράση και τα χαρακτηριστικά της και θα συζητηθεί ο ρόλος της στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.

Στις εκδηλώσεις, μεταξύ άλλων προσκεκλημένων, θα παραβρεθούν ο κ. Αντώνης Παπαδεράκης, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας & Κοινωνικής Οικονομίας, ο κ. Αθανάσιος Κυριαζής, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας και η κα. Δέσποινα Κράλλη, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας.

Στην εκδήλωση της 7ης Απριλίου στα Χανιά θα πραγματοποιήσουν παρεμβάσεις ο κ. Γεώργιος Ζερβός, Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής με θέμα: «Η Έρευνα & Καινοτομία στα προγράμματα του ΕΣΠΑ» και η κα. Αγγελική Φέτση, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», η οποία θα μιλήσει για το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021 – 2027».

Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται από το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης, το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου, το Επιμελητήριο Λασιθίου, το Επιμελητήριο Ρεθύμνης και το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

 

Δείτε παρακάτω τις ημερομηνίες και τις τοποθεσίες των εκδηλώσεων:

06/04/23, Ηράκλειο
Χώρος: Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου
Ώρα διεξαγωγής: 18:00 – 21:00
Πρόσκληση εκδήλωσης
Πρόγραμμα ενημερωτικής εκδήλωσης

07/04/23, Χανιά
Χώρος: Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων
Ώρα διεξαγωγής: 18:00 – 21:00
Πρόσκληση εκδήλωσης
Πρόγραμμα ενημερωτικής εκδήλωσης

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τις εκδηλώσεις στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας 

 

 

2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Μετάβαση στο περιεχόμενο