εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997
Search
Close this search box.

Giorgos Bouris

Giorgos Bouris

14 Μαρτίου 2023
Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Έγκρισης Χρηματοδότησης Αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν», σχετικά με την έγκριση σαράντα (40) αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.690.561,61 ευρώ.
7 Μαρτίου 2023
Προκηρύχθηκε η Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», προϋπολογισμού 700.000.000 €, η οποία ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες, οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.
7 Μαρτίου 2023
Δημοσιεύθηκε η τέταρτη (4η) Απόφαση Αποδοχής/Απόρριψης Ενστάσεων στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές», σχετικά την έγκριση των αποτελεσμάτων εξέτασης τεσσάρων (4) ενστάσεων, από τις οποίες εγκρίνεται η αποδοχή δύο (2) ενστάσεων για αίτηση χρηματοδότησης συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 4.000 ευρώ, καθώς και η απόρριψη δύο (2) ενστάσεων για αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 2.000 ευρώ.
3 Μαρτίου 2023
Δημοσιεύθηκε η δέκατη πέμπτη (15η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», σχετικά με την παράταση της προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων, η οποία μετά την τροποποίηση της Πρόσκλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 51 μήνες και 132 ημέρες συνολικά, από 48 μήνες και 132 ημέρες, όπως ίσχυε.
1 Μαρτίου 2023
Δημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) Απόφαση Αποδοχής/Απόρριψης ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών» σχετικά με την έγκριση των αποτελεσμάτων της εξέτασης εκατόν πενήντα οκτώ (158) ενστάσεων. Ειδικότερα, εγκρίνεται η αποδοχή σαράντα επτά (47) ενστάσεων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 79.000,00 ευρώ, καθώς και η απόρριψη εκατόν έντεκα (111) ενστάσεων, συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 188.000,00 ευρώ. 
24 Φεβρουαρίου 2023
To Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων όπου υποβάλλονται οι αιτήσεις χρηματοδότησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2022», έχει αναρτήσει Εγχειρίδιο Χρήσης, το οποίο αφορά σε όλα τα βήματα που πρέπει να πραγματοποιηθούν προκειμένου να είναι σε θέση ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει την αίτηση του.
24 Φεβρουαρίου 2023
Δημοσιεύθηκε η όγδοη (8η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ψηφιακό Βήμα», η οποία περιλαμβάνει αλλαγές στη διαδικασία υποβολής του αιτήματος τελικής επαλήθευσης -πιστοποίησης, καθώς και αλλαγές που αφορούν στην εξόφληση των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου, στην καταβολή ενίσχυσης, στις τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και στις υποχρεώσεις των δικαιούχων κατά την υλοποίηση.
24 Φεβρουαρίου 2023
Στην διάθεση των ενδιαφερομένων για την Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», έχουν διατεθεί υποδείγματα των Υπεύθυνων Δηλώσεων, σε επεξεργάσιμη μορφή, για την υποβολή χρηματοδότησης στις Δράσεις.
23 Φεβρουαρίου 2023
Το EquiFund (Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών – ΤΑΕΣΥΜ) το επιτυχημένο χρηματοδοτικό εργαλείο του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) για την χρηματοδότηση startups και υφιστάμενων επιχειρήσεων, είναι μια από τις φετινές υποψηφιότητες του fi-compass στο Showcase 2023!
22 Φεβρουαρίου 2023
Για την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων εκδόθηκε, σε συνέχεια της αρχικής Προδημοσίευσης (Σεπτεμβριος 22), η επικαιροποιημένη αναλυτική Προδημοσίευση της εμβληματικής Δράσης «Ερευνώ - Καινοτομώ 2021-2027», η οποία στοχεύει στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
22 Φεβρουαρίου 2023
Δημοσιεύθηκε η όγδοη (8η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ψηφιακό Αλμα», η οποία περιλαμβάνει αλλαγές στη διαδικασία υποβολής του αιτήματος τελικής επαλήθευσης -πιστοποίησης, καθώς και αλλαγές που αφορούν στην εξόφληση των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου, στην καταβολή ενίσχυσης, στις τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και στις υποχρεώσεις των δικαιούχων κατά την υλοποίηση.
22 Φεβρουαρίου 2023
Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας, και η οποία είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική της χώρας, προκειμένου να τοποθετηθεί η καινοτομία στο επίκεντρο μιας βιώσιμης και ανθεκτικής ανάκαμψης από την πανδημία, αλλά και για την επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και τη διασφάλιση της τεχνολογικής ανάπτυξης της Ελλάδας. Η Δράση αποσκοπεί πρωτίστως στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των υπόλοιπων φορέων που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της έρευνας και καινοτομίας, καλύπτοντας το μέγιστο δυνατό φάσμα των δυνητικών Δικαιούχων.
15 Φεβρουαρίου 2023
Προκηρύχθηκε η  Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», προϋπολογισμού 300.000.000 €, η οποία στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης, στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική δραστηριότητα υφιστάμενων μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
13 Φεβρουαρίου 2023
Δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) Απόφαση τροποποίησης της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ 3.220 νέων επιχειρηματιών 30-45 ετών σε 6 περιφέρειες με επιχορήγηση 14.800 ευρώ,η οποία αφορά (α) στον προσδιορισμό της ημερομηνίας έναρξης του χρονικού διαστήματος επιχορήγησης των 12 μηνών, (β) στον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων υπαγωγής και (γ) στο χρόνο υποβολής των αιτημάτων καταβολής της 2ης και 3ης δόσης της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις που θεμελίωσαν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα μετά την έναρξη εργασιών τους στη ΔΟΥ και οπωσδήποτε πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
13 Φεβρουαρίου 2023
Δημοσιεύθηκε η όγδοη (8η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 42 μήνες και 132 ημέρες, από 39 μήνες και 132 ημέρες όπως ίσχυε, συνολικά από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
9 Φεβρουαρίου 2023
Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 (Β Κύκλος)» σχετικά με την επέκταση του δικαιώματος υποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης που μετά την τροποποίηση της Πρόσκλησης παρέχεται και στις δυνητικώς ωφελούμενες επιχειρήσεις, των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και απορρίφθηκε από τη ΓΓΕΚ, μετά την ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης. Για τις επιχειρήσεις αυτές δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης, στο διάστημα από τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 13:00 έως την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 15:00.
2 Φεβρουαρίου 2023
Έγκριση  μέσω της 1ης Γραπτής Διαδικασίας των θεμάτων: Προτεραιότητα 2: Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας. Ειδικός Στόχος 1.ii: Εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις.
18 Ιανουαρίου 2023
Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ότι τίθεται σε λειτουργία, αύριο Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023, το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).
13 Ιανουαρίου 2023
Δημοσιεύθηκε η έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού» του ΕΠΑνΕΚ, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται έως τις 27/01/2023 και ώρα 15:00, από 13/01/2023 όπως ίσχυε, η ημερομηνία υποβολής του Αιτήματος Επαλήθευσης -  Πιστοποίησης.
11 Ιανουαρίου 2023
Πρόσκληση 003: Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» και των ταμείων ΕΤΠΑ και ΕΚΤ+
9 Ιανουαρίου 2023
Το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» αποτελεί ολοκληρωμένη παρέμβαση προς τους παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας στη μετάβασή τους σε ένα αναπτυξιακό πρότυπο που καθοδηγείται από την Οικονομία της Γνώσης, αποτυπώνοντας σε μεγάλο βαθμό τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Χώρας και σε εναρμόνιση με τις νέες προτεραιότητες της Επιτροπής.
29 Δεκεμβρίου 2022
Πρόσκληση 002: Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» και των ταμείων ΕΤΠΑ και ΕΚΤ+
23 Δεκεμβρίου 2022
Πρόσκληση 001: Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» και των ταμείων ΕΤΠΑ και ΕΚΤ+
18 Νοεμβρίου 2022
Η ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» θα συμμετάσχει στο τριήμερο καινοτομίας που διοργανώνεται από την περιφέρεια Κρήτης “INNODAYS 2022”, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης από τις 25 έως τις 27 Νοεμβρίου. Οι θεματικές του τριημέρου αφορούν στον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, στην πράσινη μετάβαση καθώς και στα εργαλεία υποστήριξης και χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.
7 Νοεμβρίου 2022
Η δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, προϋπολογισμού 300.000.000 €, στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα και καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους.
Show Buttons
Hide Buttons
Μετάβαση στο περιεχόμενο