2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Search
Close this search box.

Αποφάσεις – Συμπεράσματα της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

2127 Ανταγωνιστικότητα

Αποφάσεις – Συμπεράσματα της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

Αποφάσεις – Συμπεράσματα της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

2127 Ανταγωνιστικότητα

 

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 28 Νοεμβρίου 2023, η 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα».

 

 

Ακολουθούν οι Αποφάσεις και τα Συμπεράσματα της συνεδρίασης:

2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Μετάβαση στο περιεχόμενο