εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997

Αποφάσεις – Συμπεράσματα της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

Αποφάσεις – Συμπεράσματα της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

Αποφάσεις – Συμπεράσματα της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

 

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 28 Νοεμβρίου 2023, η 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα».

 

 

Ακολουθούν οι Αποφάσεις και τα Συμπεράσματα της συνεδρίασης:

Show Buttons
Hide Buttons