εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997

7η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

7η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

7η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023 και με ώρα έναρξης της Συνεδρίασης στις 14:00, θα πραγματοποιηθεί η 7η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, στο Ξενοδοχείο “Τιτάνια” (Πανεπιστημίου 52, Ομόνοια, Αθήνα).

Στην Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι των φορέων πολιτικής και επιτελικών δομών στους τομείς παρέμβασης του Προγράμματος, των αρχών διαχείρισης, συντονισμού και πιστοποίησης του ΕΣΠΑ,  καθώς και των  σχετιζόμενων οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μεταξύ άλλων, στην Επιτροπή θα γίνει παρουσίαση της πορείας υλοποίησης Ε.Π., πρόβλεψη κλεισίματος,  παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του 2022, ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και την Επικοινωνία του Προγράμματος κ.ά.

Προεδρεύων της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ, κος. Γιώργος Ζερβός.

Δείτε εδώ το σχετικό υλικό

Show Buttons
Hide Buttons