εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997

2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

Την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023 και με ώρα έναρξης της Συνεδρίασης στις 09:30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί η 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, στο Ξενοδοχείο “Τιτάνια” (Πανεπιστημίου 52, Ομόνοια, Αθήνα).

Στην Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι των φορέων πολιτικής και επιτελικών δομών στους τομείς παρέμβασης του Προγράμματος, των αρχών διαχείρισης, συντονισμού και πιστοποίησης του ΕΣΠΑ,  καθώς και των  σχετιζόμενων οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μεταξύ άλλων, στην Επιτροπή θα γίνει παρουσίαση από την Διαχειριστική Αρχή της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος, του προγραμματισμού των Προσκλήσεων, της παρουσίασης περιεχομένου πράξεων, συζήτηση και έγκριση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής τους, ενημέρωση για το πλάνο Αξιολόγησης του Προγράμματος κ.ά.

Προεδρεύων της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ, κος. Γιώργος Ζερβός.

Δείτε εδώ το σχετικό υλικό

Show Buttons
Hide Buttons