2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Search
Close this search box.

15 Μαΐου, 2024

2127 Ανταγωνιστικότητα

15 Μαΐου, 2024

15 Μαΐου 2024
Πρόσκληση 016: Η παρούσα Πρόσκληση απευθύνεται σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) (Εμπορικούς Συλλόγους , Δήμους) και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) (Επιμελητήρια) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», του Ταμείου «ΕΤΠΑ» και των Δράσεων «2-1.3-06- Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου – β΄ φάση».
2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Μετάβαση στο περιεχόμενο