2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Search
Close this search box.

29 Σεπτεμβρίου, 2023

2127 Ανταγωνιστικότητα

29 Σεπτεμβρίου, 2023

29 Σεπτεμβρίου 2023
Δημοσιεύθηκε η 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»: «Ανάπτυξη καινοτομιών στον τομέα των μπαταριών λιθίου για τον κλάδο της αποθήκευσης ενέργειας», σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων έως 30/11/2023 και ώρα 16:00.
2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Μετάβαση στο περιεχόμενο