2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Search
Close this search box.

3 Μαΐου, 2023

2127 Ανταγωνιστικότητα

3 Μαΐου, 2023

3 Μαΐου 2023
Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι δημιουργήθηκε φάκελος "media kit" με χρήσιμα αρχεία προβολής των Δράσεων "Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ", όπως infographics, συνόψεις, slides κ.ά.
3 Μαΐου 2023
Δημοσιεύθηκε η Απόφαση τροποποίησης των αρχείων των Συχνών – Ερωτήσεων Απαντήσεων της Δέσμης Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.
3 Μαΐου 2023
Έγκριση μέσω της 4ης Γραπτής Διαδικασίας κατωτέρω θεμάτων 1. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια και αξιολόγησης και επιλογής Πράξεων με «Σφραγίδα Αριστείας» από ενωσιακό μέσο και 2. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης με κωδ. 2-1.2-04 και τίτλο « Ανάπτυξη Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας - ΕΚΨΚ (European Digital Innovation Hubs - EDIHS) και του Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της Ψηφιακής Καινοτομίας».
2127 Ανταγωνιστικότητα
2127 Ανταγωνιστικότητα
Μετάβαση στο περιεχόμενο