εικόνα_Viber_2023-10-11_14-53-42-997
Search
Close this search box.

31 Μαρτίου, 2023

31 Μαρτίου, 2023

31 Μαρτίου 2023
Δημοσιεύθηκε προωθητικό video στο κανάλι του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» για τη Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ». 
31 Μαρτίου 2023
Ανακοινώθηκε ο συνολικός αριθμός αιτήσεων χρηματοδότησης που έχουν υποβληθεί, ανά κατηγορία περιφέρειας, για τη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα». Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 19 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού Π/Υ 12.211.797€ με δημόσια δαπάνη 5.946.575€
31 Μαρτίου 2023
Ανακοινώθηκε ο συνολικός αριθμός αιτήσεων χρηματοδότησης που έχουν υποβληθεί, ανά κατηγορία περιφέρειας, για τη Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα». Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα, έχουν υποβληθεί 27 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού Π/Υ 9.544.281€ με δημόσια δαπάνη 4.313.522€
31 Μαρτίου 2023
Ανακοινώθηκε ο συνολικός αριθμός αιτήσεων χρηματοδότησης, ανά κατηγορία περιφέρειας για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα». Συγκεκριμένα, έχουν υποβληθεί 539 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού Π/Υ 15.517.117 € με Δημόσια Δαπάνη 7.932.613 €.
Show Buttons
Hide Buttons
Μετάβαση στο περιεχόμενο